Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Sektorin e Protokoll Arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore