Pozicionet vakante


Bashkia Vlorë

24 Qershor, 2024

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e përpunimit të informacionit, Drejtoria e të Ardhurave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Sektorin e përpunimit të informacionit, Drejtoria e të Ardhurave Vendore) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës […]
24 Qershor, 2024

SHPALLJE E REZULTATIT PARAPRAK “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E REGJISTRIMIT DHE INVETARIZIMIT, DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TË ASETEVE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në vijim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin […]
24 Qershor, 2024

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL ((“Specialist Investimesh”në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike) Lloji i diplomës: “Inxhinieri ndërtimi/hidroteknike” Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria […]
18 Qershor, 2024

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM JASHTË SHËRBIMIT CIVIL (Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit))

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM JASHTË SHËRBIMIT CIVIL (Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit)) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i […]