Punesim

9 Janar, 2024

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion “Edukatore (mësues parashkollor)” ½ e normës në Kopshtin Nr. 11 dhe ½ e normës në Kopshtin “1 Maj”)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion “Edukatore (mësues parashkollor)” ½ e normës në Kopshtin Nr. 11 dhe ½ […]
4 Janar, 2024

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE 1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin “Nr. 10” Vlorë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE 1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin “Nr. 10” Vlorë Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 […]
26 Dhjetor, 2023

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR “FINANCIER I STATISTIKËS NDIHMES DHE SHERBIMIT SOCIAL”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Financier i statistikës […]