Njoftim për listën përfundimtare – “Përgjegjës” në Sektorin e Protokoll – arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore