Njoftim për verifikimin paraprak – “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike