SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR “SPECIALIST TEKNOLOG USHQIMOR” NË SEKTORIN E ARSIMIT, RINISË DHE SPORTIT