Njoftim për listen paraprake– Financier i statistikës ndihmes dhe sherbimit social, Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social