admin

28 Shtator, 2023

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL Specialist i vlerësimit të nevojave në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit social Lloji i diplomës: “Punonjës Social”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional“ Në zbatim të nenit […]