Njoftim për listen përfundimtare – Specialist IT në Sektorin e IT