Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

 

  •  

     

Projekte

Bashkëbisedimi për projektin e Aeroportit

Sot, prita në mjediset e Bashkisë së Vlorës Ambasadorin e Republikës së Turqisë në Shqipëri, Zotin Murat Ahmet Yörük. Gjatë...

July 11, 2018

Read More

Projekte

Zevendesimi i pemeve te demtuara

Pemet e tharra pergjate shetitores se bregdetit “Lungomare” do te zevendesohen te gjitha. Nisi sot, zevendesimi i te gjitha pemeve te...

July 11, 2018

Read More

Aktivitete

Verë dhe Portokalle

Aktorët e Portokallisë se shpjeti në qytetin e Vlorës nën moton Verë dhe Portokalle Me datë 22 Korrik ora 20 : 30 ju mirëpresim në...

July 19, 2018

Read More

Aktivitete

VLORA Riders Fest

...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

Njoftime

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë...

July 19, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST URBANIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

July 16, 2018

Read More