Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Projekte

Projekte

Vlora, Qyteti i 2 deteve dhe i jetës së natës

Vlora, Qyteti i 2 deteve dhe i jetës së natës                                                            ...

October 24, 2016

Read More

Projekte

Sistemim asfaltimi i rrugës Veledin Kollozi dhe Xhebro Gjika

Sistemim asfaltimi i rrugës “Veledin Kollozi”, “Xhebro Gjika” dhe i bllokut te banimit në brendësi te kompleksi...

June 24, 2016

Read More

Projekte

Intermodal

Nderfaqja e Projektit: http://www.intermodality.eu...

January 1, 2015

Read More