Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Regjistri i kërkesave për informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Prill- Maj- Qershor 2017 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill – Qershor 2017

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Janar- Shkurt- Mars2017 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Janar- Mars 2017

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Tetor – Nentor – Dhjetor 2017 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Tetor – Dhjetor 2017

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Korrik- Gusht-Shtator 2017.pdf Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Korrik – Shtator 2017

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION TETOR – DHJETOR 2016

Nr#: Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                                                                                                       Data …

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve korrik shtator.pdf Madhesia 191.38 kB Krijuar ne: 09/30/2016 13:55 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Aktualizaur ne 09/30/2016 13:57

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve mars qershor.pdf Madhesia 288.76 kB Krijuar ne: 07/03/2016 16:12 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Aktualizaur ne 07/03/2016 16:13

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve janar mars.pdf Madhesia 122.57 kB Krijuar ne: 04/28/2016 09:37 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016 Aktualizaur ne 04/28/2016 09:38

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve tetor – dhjetor.pdf Madhesia 110.49 kB Krijuar ne: 04/28/2016 09:44 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015 Aktualizaur ne 04/28/2016 …

0 comments

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – SHTATOR 2015

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – SHTATOR 2015

0 comments

Comments are closed.