Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

  •  

     

Përfshiuni me komunitetin tuaj Shikoni njoftime, evente dhe informacione të dobishme për ju.

Komuniteti Njoftime

Aktivitete

Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

May 11, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

May 7, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË...

May 4, 2018

Read More