Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

Njoftimi listes së verifikuar – Inspektor i Kontrollit Veterinar

Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

March 21, 2017

Read More

Njoftime

Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit

Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit dhe gjelberimit disa kategori. Me vendim Nr.2, date 31.01.2017 “Per disa...

March 17, 2017

Read More

Njoftime

Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar

Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar te turizmit qe do te zhvillohet ne...

March 15, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Inspektor i Kontrollit Veterinar

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

March 13, 2017

Read More

Njoftime

Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore.

Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore. Takimi ne daten 09...

February 27, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Inspektor i Kontrollit Veterinar në Drejtorinë e Shendetit Publik dhe Mbrojtjes Konsumatore) Lloji i diplomës “Veterinari”, niveli...

February 27, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN...

February 15, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak – 31 Janar 2017

Ju njoftojmë se ditën e Marte, datë 31 Janar 2017, ora 18:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë...

January 30, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

January 24, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

January 17, 2017

Read More