Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist i Borxhit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

September 24, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist I Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

September 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË...

August 28, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 23, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 22, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 17, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 15, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

August 13, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist I Kontrollit në Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

August 7, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

August 7, 2018

Read More