Category: Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist personeli” në Drejtorinë...

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

NJOFTIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE Ju njoftojmë se ditën e enjte date 26 Prill 2018 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Vlorë me...

Njoftim për listen e verifikuar  – “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Njoftim për listen e verifikuar – “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)   Lloji i diplomës:“ :“ Agronomi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Personeli

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Personeli

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit te Aseteve)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës:“ :“Shkenca juridike” dhe “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të...

Vizite delegacion i nivelit të lartë arsimor nga qyteti i Vlorës, Durrësit dhe Tiranës

Vizite delegacion i nivelit të lartë arsimor nga qyteti i Vlorës, Durrësit dhe Tiranës

Në datat 25-31 Mars një delegacion i nivelit të lartë arsimor nga qyteti i Vlorës, Durrësit dhe Tiranës vizituan Kinën me ftesë të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri. Delegacioni i kryesuar...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve...

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

19.03.2018: SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria...