Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Inspektor i Kontrollit Veterinar në Drejtorinë e Shendetit Publik dhe Mbrojtjes Konsumatore) Lloji i diplomës “Veterinari”, niveli...

February 27, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN...

February 15, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak – 31 Janar 2017

Ju njoftojmë se ditën e Marte, datë 31 Janar 2017, ora 18:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë...

January 30, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

January 24, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

January 17, 2017

Read More

NjoftimeQyteti

Njoftim!

Bashkia ka marrë masat e nevojshme për të parandaluar pasojat që mund të shkaktohen nga përkeqësimi i kushteve të motit. Deri tani...

January 6, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

Lloji i diplomës: “Inxhinieri ndertimi, Inxhinieri Planifikimi dhe Menaxhimi Urban” niveli minimal i diplomës “Master...

January 5, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

December 21, 2016

Read More

Njoftime

Shpallje vend i lire pune, Pergjegjes ne Drejtorine e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve) Lloji i...

December 21, 2016

Read More

Njoftime

10.12.2016 – Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor ne Drejtorine e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë...

December 12, 2016

Read More