Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

Lloji i diplomës “Urbanistikë”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE:  “SPECIALIST JURIST”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e...

Youth Summer Municipality Tour

Youth Summer Municipality Tour

Learn, explore and enjoy- Albania towards EU Integration (4 – 6 Korrik 2018) Një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë nga mosha 17- 25 vjeç nga Bashkitë Vlorë, Himarë, Fier, Patos e Roskovec, që dëshirojnë...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “	URBANIST” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “ URBANIST” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “ URBANIST” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit) Lloji i diplomës “Urbanistikë”, niveli...

Njoftim për listen e verifikuar – Specialist Jurist

Njoftim për listen e verifikuar – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve...