Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në...

April 25, 2018

Read More

Mbledhjet e KeshillitNjoftime

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

NJOFTIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE Ju njoftojmë se ditën e enjte date 26 Prill 2018 , ora 10:00, në sallën e...

April 23, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar – “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

April 18, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)   Lloji i diplomës:“ :“ Agronomi”, niveli minimal...

April 16, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Personeli

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

April 13, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit te Aseteve)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN...

April 5, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës:“ :“Shkenca juridike” dhe “Shkenca ekonomike”,...

April 3, 2018

Read More

AktiviteteNjoftime

Vizite delegacion i nivelit të lartë arsimor nga qyteti i Vlorës, Durrësit dhe Tiranës

Në datat 25-31 Mars një delegacion i nivelit të lartë arsimor nga qyteti i Vlorës, Durrësit dhe Tiranës vizituan Kinën me ftesë...

April 3, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE...

March 20, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

19.03.2018: SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim...

March 19, 2018

Read More