Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

16.05.2017 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve) Lloji i...

May 16, 2017

Read More

Njoftime

SHPALLJA E REZULTATIT PERFUNDIMTAR PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR” 14.04.2017

SHPALLJA E REZULTATIT PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”...

April 14, 2017

Read More

Njoftime

2017SHPALLJA E REZULTATIT PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR”

Në zbatimtëligjit Nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” I ndryshuar,në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e...

April 3, 2017

Read More

Njoftime

LAJMËRIM PUBLIK

Bazuar në ligjin 171/2014 datë 18.12.2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-...

March 31, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak – 30 Mars 2017

Ju njoftojmë se ditën e Marte, datë 30 Mars 2017, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë...

March 25, 2017

Read More

Njoftime

Njoftimi listes së verifikuar – Inspektor i Kontrollit Veterinar

Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

March 21, 2017

Read More

Njoftime

Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit

Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit dhe gjelberimit disa kategori. Me vendim Nr.2, date 31.01.2017 “Per disa...

March 17, 2017

Read More

Njoftime

Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar

Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar te turizmit qe do te zhvillohet ne...

March 15, 2017

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Inspektor i Kontrollit Veterinar

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

March 13, 2017

Read More

Njoftime

Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore.

Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore. Takimi ne daten 09...

February 27, 2017

Read More