Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë...

July 19, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST URBANIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Nuk do të ketë asnjë tolerim në drejtim të subjekteve private që menaxhojnë plazhet por nuk plotësojnë kushtin më kryesor, atë...

July 16, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË...

July 13, 2018

Read More

Njoftime

Verifikimi i të gjitha taksive pirate

Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, zhvilloi sot një takim me drejtorin e Policisë së Vlorës, Gentjan Shehaj. Leli e priti...

July 12, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”,...

July 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “JURIST” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN...

July 4, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Urbanist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

July 4, 2018

Read More

Njoftime

Shpallje per verifikim paraprak – Specialist Urbanist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë tënenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i...

June 29, 2018

Read More