Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Mbledhjet e Keshillit

Mbledhjet e Keshillit

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 19 Nentor 2015

Detaje te 11, NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 19 Nentor 2015 Parametri Vlera Emri 11, NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E...

January 19, 2017

Read More

Mbledhjet e Keshillit

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 07.09.2015

Detaje te 09. NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 07.09.2015 Parametri Vlera Emri 09. NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E...

November 26, 2016

Read More

Mbledhjet e Keshillit

Mbledhja Këshillit të Bashkisë 7 Shtator 2015

Detaje te 10. NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 7 Tetor 2015 Parametri Vlera Emri 10. NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E...

November 26, 2016

Read More