Category: Legjislacioni

Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt

Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt

Detaje te 9. Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt… Parametri Vlera Emri 9. Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt… Shkarko Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat,...

Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime

Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime

Detaje te 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Parametri Vlera Emri 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Shkarko  Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Dokumenti 8. Ligji...

Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Detaje te 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Parametri Vlera Emri 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Shkarko  Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS...

Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Detaje te 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Parametri Vlera Emri 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Shkarko Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE...

Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)

Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)

Detaje te 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013) Parametri Vlera Emri 5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013) Shkarko  Ligji nr.10129, 11.05.2009...

Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Detaje te 4. Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE Parametri Vlera Emri Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE Shkarko  Ligji nr.8485, 12.5.1999 KODI I...

LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)

LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)

Detaje te 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014) Parametri Vlera Emri 3. LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014) Shkarko  LIGJI 152-2013, 30.05.2013 Për nëpunësin civil (ndryshuar me 178-2014)...

VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…

VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës…

Detaje te 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës… Parametri Vlera Emri 3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 – Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së...

Vendim 44

Vendim 44

Detaje te Vendim 44 Parametri Vlera Emri Vendim 44 Shkarko  VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr44 Dokumenti VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr44-DATE-28.12.2015.pdf Madhesia 11.36 MB Krijuar ne: 04/27/2016 03:43 Aktualizaur ne 04/27/2016 03:52