Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”

August 7, 2018

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre dhe kandidateve jashte sherbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

  1. Oltjon Bejaj     78  pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

Last modified: August 7, 2018

Comments are closed.