Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

July 28, 2017

🚧 Tashmë dhe rruga ‘ Ismet Çakërri ‘ drejt rehabilitimit te saj. 🆗 Çdo investimi , çdo ndërhyrje në infrastrukturë po behet për qytetin e Vlorës ✔ #bashkiaqeduam #visitvlora

Last modified: July 28, 2017

Comments are closed.