Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Projektet e rikonstruksionit të rrugëve “Zigur Lelo” dhe “Shefit Zenaj”

January 26, 2017

, janë dy investimet e rradhës në qytetin e Vlorës.
Brenda pak muajsh, ato do të shndërrohen në dy segmente të standardeve bashkëkohore.
#Bashkianepune #bashkiaqeduam

Last modified: January 26, 2017

Comments are closed.